Zelfinzicht met een Persoonlijke Profielanalyse

Kijken naar de toekomst, naar wat je motiveert en wat je interesseert?

Dat kan met een persoonlijkheidsonderzoek, de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). De PPA ofwel DISC is een snelle en betrouwbare methode om inzicht in gedrag in werksituaties te krijgen. Dit inzicht, in hetgeen jou motiveert, ondersteunt het bepalen van de opleidings- en ontwikkelingsrichting. We bespreken samen de rapportage en maken een plan om vervolgstappen te kunnen nemen.