Coachen leidinggevenden

De verantwoordelijkheid van een leidinggevende beperkt zich niet tot de operationele en financiële taken. Moderne leidinggevenden zijn ook verantwoordelijk voor de personele aangelegenheden van het team. Wij coachen leidinggevenden op een effectieve en respectvolle manier. We maken samen een analyse van de situatie, een plan met de doelen voor het team en begeleiden de uiteindelijke uitvoering. Zijn er vragen vanuit meerdere leidinggevenden? Dan organiseren wij graag een gerichte workshop!